Rozmowy w kuluarach

Audycja z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej dla otoczenia społeczno-gospodarczego “Nauka praktyce”, która odbyła się 19.01.2023 r. w Lublinie.


  • Badacze w Polsce prowadzili badania nad pszczołą miodną Apis mellifera mellifera i jej strukturą genetyczną za pomocą masowego sekwencjonowania DNA. Odkryli, że około 3% DNA nie można dopasować do genomu referencyjnego.
  • DNA roztocza Varroa destructor zostało wykryte we wszystkich próbkach pszczół miodnych, co pokazuje, jak powszechne jest zarażenie tym roztoczem.
  • Badacze badali wpływ pól elektromagnetycznych na zachowanie pszczół miodnych i stwierdzili, że stają się one przyzwyczajone po wielokrotnym narażeniu.
  • W polskiej literaturze nadal brakuje dokładnej nomenklatury i jednolitej terminologii dotyczącej anatomii i fizjologii pszczół miodnych.
  • Napisano książkę, która kompiluje i aktualizuje wiedzę na temat anatomii i fizjologii pszczół miodnych po raz pierwszy od 150 lat.
  • Badacze badają materiały gniazdowe pszczół murarek i trzmieli używane do hodowli owadów.
  • Pomiar morfometryczny może być stosowany do sprawdzania rozmiaru królowych pszczelich kupowanych przez pszczelarzy.
  • Zadowolenie pszczelarzy z kupionych matek jest związane z cechami takimi jak brak rojenia i łagodność, ale mniej z odpornością na choroby.
  • Działania konserwacyjne mają na celu zachowanie lokalnej podgatunku pszczół miodnych Apis mellifera mellifera w określonych obszarach Polski. Czynniki takie jak starzejące się drzewa i rozwój dróg zagrażają istnieniu historycznych alei lipowych ważnych dla pszczół w niektórych częściach Polski.

W odcinku wykorzystano też za zgodą organizatora niewielkie fragmenty prelekcji z sali konferencyjnej.

Komentarze

Możesz także polubić: