Pogadanki o pszczołach

Podkast edukacyjny dla dzieci i młodzieży (dawny podkast Pszczele Wieści) popularyzujący wiedzę na temat pszczół, owadów i zagadnień związanych z pszczelarstwem. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej. Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W pierwszym odcinku podkastu opowiadamy o nawykach pszczół oraz o ich jednym z największych wrogów - pasożycie o wdzięcznej nazwie dręcz pszczeli - z łaciny Varroa destructor, czyli potężny niszczyciel. Jakżeby inaczej w czasach pandemii Covid-19 opowiemy też wirusach, ale pszczół. ;) Podkast jest dostępny pod adresem RSS.

Wiosna i warroza

Budowa pszczoły

Pszczoły samotne

Rozwój pszczół

Cykl życiowy murarki

Pszczoły w lesie

Genom wirusa pszczoły

Wosk pszczeli

Cykl życiowy dręcza pszczelego

Chów matek pszczelich