Ćmy mistrzowie nocy, 40 lat pszczół zafrykanizowanych, skupiska trutni w oku radarów

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 007

  1. 1:40 Ćmy skuteczniejsze w zapylaniu jeżyn niż pszczoły
  2. 12:10 Ponad 40 lat warrozy w populacji pszczół zafrykanizowanych w Brazylii – analiza historycznego porażenia
  3. 20:25 Loty trutni w oku radarów

Źródła:

ad 1: Anderson M. i in., Marvellous moths! pollen deposition rate of bramble (Rubus futicosus L. agg.) is greater at night than day. PLOS ONE 2023. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281810

ad 2: Castilhos, D., Polesso, A.M., da Silva, A.C.F. et al. Varroa destructor infestation levels in Africanized honey bee colonies in Brazil from 1977 when first detected to 2020. Apidologie 54, 5 (2023). https://doi.org/10.1007/s13592-022-00984-9

ad 3: J. Woodgate, J. Makinson, N. Rossi, K. Lin., A. Reynolds, J. Rawlings, L. Chittka, Harmonic radar tracking reveals that honeybee drones navigate between multiple aerial leks, „iScience”, 2021; https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102499

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

„Pszczele wieści - naukowo o przyrodzie” to filmowy program popularnonaukowy w którym z różnych miejsc opowiadamy o trzech recenzowanych publikacjach naukowych poświęconych pszczelnictwu i pszczelarstwu oraz związanych z tym dziedzinach pokrewnych: weterynarii, apidologii, biologii, ewolucji i ekologii zapylaczy, ochrony różnych pszczół. Nie boimy się jednak żadnych tematów, które w jakiś sposób wiążą się z głównymi zagadnieniami. Bowiem siłą metody naukowej jest zaciekawienie poznawcze przyrodą w szerokim rozumieniu i interdyscyplinarność możliwości badawczych jakie się z tym wiążą. Z otwartymi umysłami sięgamy po najnowsze i prawie najnowsze odkrycia publikowane w ważnych porządnych czasopismach naukowych.

Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV” oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści”.

Strony domowe:
https://spp-polanka.org/polanka-tv/
https://warroza.pl/pszczelewiesci

W intro wykorzystano materiały filmowe z publikacji: Siefert, P., Hota, R., Ramesh, V., Grünewald, B. Chronic within-hive video recordings detect altered nursing behaviour and retarded larval development of neonicotinoid treated honey bees. Sci. Rep. 10, 8727 (2020) DOI: 10.1038/s41598-020-65425-y