Ćmy mistrzowie nocy, 40 lat pszczół zafrykanizowanych, skupiska trutni w oku radarów

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 007

  1. 1:40 Ćmy skuteczniejsze w zapylaniu jeżyn niż pszczoły
  2. 12:10 Ponad 40 lat warrozy w populacji pszczół zafrykanizowanych w Brazylii – analiza historycznego porażenia
  3. 20:25 Loty trutni w oku radarów

Film podsumowuje 40-letnią historię populacji pszczół zafrykanizowanych w Brazylii, które nie są leczone przeciwko dręczowi pszczelemu. Omawia badania, które wykazały istnienie skupisk trutni - miejsc, w których samce pszczół się gromadzą. Przedstawia eksperyment badający nocne zapylanie kwiatów jeżyn przez ćmy, który wykorzystał automatyczne zdjęcia z kamer. Oto mapa wszystkich odcinków.

Źródła:

ad 1: Anderson M. i in., Marvellous moths! pollen deposition rate of bramble (Rubus futicosus L. agg.) is greater at night than day. PLOS ONE 2023. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281810

ad 2: Castilhos, D., Polesso, A.M., da Silva, A.C.F. et al. Varroa destructor infestation levels in Africanized honey bee colonies in Brazil from 1977 when first detected to 2020. Apidologie 54, 5 (2023). https://doi.org/10.1007/s13592-022-00984-9

ad 3: J. Woodgate, J. Makinson, N. Rossi, K. Lin., A. Reynolds, J. Rawlings, L. Chittka, Harmonic radar tracking reveals that honeybee drones navigate between multiple aerial leks, „iScience”, 2021; https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102499

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: