Chów pszczół samotnych - Dariusz Teper

Rozmawiam z Dariuszem Teperem specjalistą od analizy pyłkowej produktów pszczelich, chowu pszczół samotnych, a zwłaszcza murarki ogrodowej oraz specjalista od ekologii zapylania sadów

  • Dlaczego pszczoły samotne mogą być efektywniejszymi zapylaczami niż pszczoła miodna?
  • Jak mogą się sprawdzić w chowie?
  • Jaki Pan Doktor ma stosunek do hobbystycznego i edukacyjnego utrzymywania tzw. domków dla różnorodnych owadów zapylających bez pozbywania się z nich pasożytów?

Wersja podcastowa (tylko dźwięk).

Wcześniej w pokaście Radio Warroza ukazał się także reportaż filmowy z XIV Świętokrzyskiego Święta Pszczoły 2021 w Bałtowie wraz z fragmentem tej rozmowy. Jingle: https://freesound.org/s/553450
Kamera: Emil Gawin z Pasieki Prowincjonalnej

Komentarze

Możesz także polubić: