Pszczoły dręczooporne, mroczna strona higieniczności, owadzia golarka

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 002

  1. Pszczoły dręczooporne. 01:43
  2. Mroczna strona higieniczności. 21:03
  3. Owadzie inspiracje bioinżynierów 28:45

Źródła:

ad 1: Le Conte Y, Meixner MD, Brandt A, Carreck NL, Costa C, Mondet F, Büchler R. Geographical Distribution and Selection of European Honey Bees Resistant to Varroa destructor. Insects. 2020 Dec 8;11(12):873. doi: 10.3390/insects11120873. PMID: 33302465; PMCID: PMC7764010.

ad 2: Posada-Florez, F., Lamas, Z.S., Hawthorne, D.J. et al. Pupal cannibalism by worker honey bees contributes to the spread of deformed wing virus. Sci Rep 11, 8989 (2021). doi.org/10.1038/s41598-021-88649-y

ad 3: Eraghi SH, Toofani A, Khaheshi A, Khorsandi M, Darvizeh A, Gorb S, Rajabi H. Wing Coupling in Bees and Wasps: From the Underlying Science to Bioinspired Engineering. Adv Sci (Weinh). 2021 Aug;8(16):e2004383. doi: 10.1002/advs.202004383. Epub 2021 Jun 3. PMID: 34085417; PMCID: PMC8373159.

Odcinek "Pszczelich Wieści" omawia dwa artykuły naukowe dotyczące odporności pszczół na roztocze Varroa. Pierwszy artykuł przedstawia badania, które wykazały, że niektóre populacje pszczół w Europie są naturalnie odporne na Varroa bez konieczności stosowania środków ochrony. Jednakże, odporne pszczoły są trudne do zdobycia przez pszczelarzy. Drugie badanie wykazuje, że higieniczne zachowanie, polegające na usuwaniu larw zarażonych roztoczami, może niechcący rozprzestrzeniać wirusa zdeformowanych skrzydeł w całym ulu. Ogólnie rzecz biorąc, dyskusja dotyczy postępów i wyzwań związanych z identyfikacją i wykorzystaniem cech odpornościowych pszczół oraz bioinżynierii związanej z budową ich skrzydeł. Oto mapa wszystkich odcinków.

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: