Globalne rozmieszczenie pszczół

Wskaźniki i czynniki wpływające na globalne zagęszczenie różnorodności gatunkowej pszczół

Szacuje się, że na świecie żyje ponad 20 000 gatunków pszczół. To pierwsza taka meta-analiza, która zgromadziła oficjalne dane (5,800,000 rekordów) z całej kuli ziemskiej na temat występujących gatunków. Dane nie są wciąż dokładne, ale udało się wykazać kilka prawdopodobnych zależności.

Mianowicie większe bogactwo pszczół występuje w strefach ksenotermicznych i umiarkowanych niż tropikalnych. Wynika to prawdopodobnie w dużej mierze z dostępności energii słonecznej wraz z zasobami wód i roślin w ramach stosunkowo mało surowych warunków klimatycznych.

Zobacz odcinek Pszczele Wieści na ten temat.

Grafika bioróżnorodności pszczół na świecie
Mapa zagęszczenia ilości gatunków pszczół na podstawie zgromadzonych danych

Źródło: Orr M.C. i in., Global Patterns and Drivers of Bee Distribution. Current Biology, 31(3), 2021 https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.10.053

Komentarze

Możesz także polubić: