Odporność społeczna, nowy gatunek, globalna różnorodność

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 005

  1. Odporność społeczna pszczół miodnych. 01:40
  2. Nowy gatunek pszczół na terenie Polski. 10:20
  3. Globalne rozmieszczenie pszczół. 20:23

Omawiamy trzy publikacje naukowe dotyczące pszczół. Opisujemy m.in. badanie, które wykazało, że pszczoły miodne mogą przenosić patogeny między osobnikami za pomocą mleczka pszczelego. Inne badanie informuje o odkryciu nowego gatunku pszczoły społecznej w Polsce smuklika szerokopasowego, który wydaje się szybko się rozprzestrzeniać po kraju. Metaanaliza ponad 5 milionów danych dotyczących rozmieszczenia pszczół wykazała największe zróżnicowanie pszczół w obszarach kserotermicznych i umiarkowanych, zwłaszcza tych przekształconych przez działalność człowieka, takich jak pastwiska i łąki. Co ciekawe, regiony z największą liczbą danych próbek pszczół niekoniecznie pokrywały się z tymi o największej liczbie gatunków pszczół. Podsumowujemy sugerując potrzebę dalszych badań, zwłaszcza w słabo zbadanych obszarach, aby uzyskać kompletny obraz globalnych wzorców bioróżnorodności pszczół. Oto mapa wszystkich odcinków.

Źródła:

ad 1: G. Harwood i in., Social immunity in honey bees: royal jelly as a vehicle in transferring bacterial pathogen fragments between nestmates. „Journal of Experimental Biology”, 2021, 224 (7); doi: 10.1242/jeb.231076

ad 2: Jacek Wendzonka; Dariusz Ogrodnik; Magdalena Ewelina Ciołek; Katarzyna Rosiak-Stepa, Smuklik szerokopasy Halictus scabiosae - gatunek nowy w faunie Polski, Acta entomologica silesiana 2022, DOI: 10.5281/zenodo.6880476

ad 3: Źródło: Orr M.C. i in., Global Patterns and Drivers of Bee Distribution. Current Biology, 31(3), 2021 https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.10.053

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: