Odporność społeczna, nowy gatunek, globalna różnorodność

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 005

  1. Odporność społeczna pszczół miodnych. 01:40
  2. Nowy gatunek pszczół na terenie Polski. 10:20
  3. Globalne rozmieszczenie pszczół. 20:23

Źródła:

ad 1: G. Harwood i in., Social immunity in honey bees: royal jelly as a vehicle in transferring bacterial pathogen fragments between nestmates. „Journal of Experimental Biology”, 2021, 224 (7); doi: 10.1242/jeb.231076

ad 2: Jacek Wendzonka; Dariusz Ogrodnik; Magdalena Ewelina Ciołek; Katarzyna Rosiak-Stepa, Smuklik szerokopasy Halictus scabiosae - gatunek nowy w faunie Polski, Acta entomologica silesiana 2022, DOI: 10.5281/zenodo.6880476

ad 3: Źródło: Orr M.C. i in., Global Patterns and Drivers of Bee Distribution. Current Biology, 31(3), 2021 https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.10.053

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

„Pszczele wieści - naukowo o przyrodzie” to filmowy program popularnonaukowy w którym z różnych miejsc opowiadamy o trzech recenzowanych publikacjach naukowych poświęconych pszczelnictwu i pszczelarstwu oraz związanych z tym dziedzinach pokrewnych: weterynarii, apidologii, biologii, ewolucji i ekologii zapylaczy, ochrony różnych pszczół. Nie boimy się jednak żadnych tematów, które w jakiś sposób wiążą się z głównymi zagadnieniami. Bowiem siłą metody naukowej jest zaciekawienie poznawcze przyrodą w szerokim rozumieniu i interdyscyplinarność możliwości badawczych jakie się z tym wiążą. Z otwartymi umysłami sięgamy po najnowsze i prawie najnowsze odkrycia publikowane w ważnych porządnych czasopismach naukowych.

Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV” oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści”.

Strony domowe:
https://spp-polanka.org/polanka-tv/
https://warroza.pl/pszczelewiesci

W intro wykorzystano materiały filmowe z publikacji: Siefert, P., Hota, R., Ramesh, V., Grünewald, B. Chronic within-hive video recordings detect altered nursing behaviour and retarded larval development of neonicotinoid treated honey bees. Sci. Rep. 10, 8727 (2020) DOI: 10.1038/s41598-020-65425-y