Pszczoły w mieście a pasieki: list - reportaż - komentarze

Część 1: Reportaż

W czerwcu 2021 r. na portalu Nauka dla przyrody ukazał się list 38 naukowców pt: “Stawianie uli nie pomaga pszczołom”. Bezpośrednim powodem napisania listu były publikacje i akcje PR-owe w mediach dotyczące postawienia nowej i kolejnej pasieki miejskiej w Gdańsku. List naukowców skłonił mnie do nagrania reportażu, którego meritum stanowią komentarze w formie wywiadów z siedmioma gośćmi, a w wśród nich naukowcy, którzy podpisali list oraz specjaliści od nauk zajmujących się pszczołami. Rozmawiamy na temat listu oraz zagadnień, które zostały w nim poruszone. 

Ilustracja do odcinka
  1. 00:00:00 Intro i chronologia wydarzeń
  2. 00:20:21 dr hab. Marcin Zych: Mówienie o ochronie pszczół tylko w kontekście pszczoły miodnej jest po prostu pomyłką.
  3. 00:47:26 prof. Jerzy Wilde: Wszystkie badania, które prowadzi się w Europie nie przystają do tego co dzieje się w Polsce, gdzie nie ma problemu ginięcia pszczół w tym głównie pszczół samotnych.
  4. 01:14:50 prof. Józef Banaszak: Jestem do tego listu nastawiony sceptycznie. 10-20 pasiek miejskich po kilka uli nie zagrozi dziko żyjącym pszczołom.
  5. 01:49:02 prof. Piotr Skubała: To jest antyskuteczne. Pomagając pszczole miodnej w mieście szkodzimy dzikim zapylaczom.
  6. 02:11:23 dr hab. Monika Fliszkiewicz: Miasta mogą stanowić odpowiednie miejsce dla zróżnicowanych zgrupowań pszczół. Pszczoły stały się modne, ale 90% ludzi pod hasłem pszczoła kojarzy tylko pszczołę miodną.
  7. 02:25:17 dr hab. Aneta Strachecka: Wszystko zależy od miasta. Są miasta gdzie moglibyśmy postawić kilka rodzin pszczelich i nic się nie będzie działo, a są miasta gdzie powinna być postawiona granica.
  8. 02:48:16 Katarzyna Miesierka: Jest to zwrócenie uwagi na absurd niesienia pomocy gatunkowi niezagrożonemu, który działa na szkodę gatunków rodzimych.
  9. 02:59:04 Zakończenie 

Część 2: Suplement

Następnie nagrałem suplement do głównego reportażu na temat listu naukowców z poprzedniego odcinka. Moim gościem jest dr Michał Kolasa biolog z UJ, ale także pszczelarz miejski.

Nie ma co się kłócić z danymi naukowymi. Nie bez powodu hodujemy pszczoły miodne. One mają bardzo duży potencjał do gromadzenia zasobów. 
dr Michał Kolasa
Ilustracja do odcinka

Część 3: Dyskusja

Po reportażu i suplemencie do niego dotyczący listu z portalu Nauka dla przyrody pt: "Stawianie uli nie pomaga pszczołom" przeprowadziłem także dyskusję internetową dotyczącą refleksji i wniosków osób zainteresowanych tematem reportażu jakie nasunęły im się po jego odsłuchaniu. Moimi rozmówcami tym razem są: naukowiec dr hab Andrzej Oleksa, miłośnik pszczół Rafał Szyrszeń, pszczelarz zawodowy Tom Radziwnowski, edukator przyrodniczy Łukasz Fuglewicz.

Ilustracja do odcinka

Komentarze

Możesz także polubić: