Zanieczyszczony wosk, probiotyki a zgnilec, zapylanie w mieście

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 008

  1. Zanieczyszczenia wosku a przeżywalność czerwiu pszczelego 2:30
  2. Potencjał probiotyków w walce ze zgnilcem 21:23
  3. Ekologia zapylania w miastach (przegląd badań) 35:05

Pierwsze badanie analizuje skutki zanieczyszczenia wosk pszczelego stearyną i parafiną na przeżywalność larw pszczelich. Stwierdzono, że wyższe poziomy zanieczyszczenia prowadzą do niższego przeżycia. Handlarze czasami domieszają do wosku pszczelego inne tłuszcze, takie jak stearyna, aby zwiększyć produkcję węzy pszczelej, ale ta praktyka może szkodzić zdrowiu pszczół. Zanieczyszczony wosk pszczeli może być czynnikiem przyczyniającym się CCD u pszczół wedle tych naukowców.

Chociaż probiotyki mają potencjał do korzystnego wpływu na zdrowie pszczół, obecne badania nie wykazują jednoznacznie, że są skuteczne w zwalczaniu chorób pszczół, takich jak zgnilec amerykański. Probiotyki mogą nawet zakłócać odporność pszczół.

Obszary miejskie mogą wpływać na zapylacze poprzez czynniki takie jak zanieczyszczenie powietrza pochodzące z pojazdów i sztuczne oświetlenie, ale w niektórych przypadkach miasta mogą również zapewniać siedliska i źródła pożywienia.
Metaanaliza wykazała, że urbanizacja zmniejsza różnorodność zapylaczy w porównaniu do terenów wiejskich, ale jej wpływ na sukces zapylania był mieszany. Małe pszczoły niechętnie przekraczają drogi, co może wpływać na zapylanie między miejskimi terenami zielonymi podzielonymi ulicami. Zanieczyszczenie powietrza z miast zostało stwierdzone jako czynnik redukujący żywotność pyłku u niektórych gatunków roślin. Lepsze planowanie urbanistyczne z uwzględnieniem zapylaczy może pomóc złagodzić niektóre negatywne skutki urbanizacji dla tych ważnych owadów. Nie można kategorycznie stwierdzić, że pszczoły w miastach mają się co do zasady lepiej. Oto mapa wszystkich odcinków.

Źródła:

ad 1: Chęć, M., Olszewski, K., Dziechciarz, P. et al. Effect of stearin and paraffin adulteration of beeswax on brood survival. Apidologie 52, 432–446 (2021). https://doi.org/10.1007/s13592-020-00833-7

ad 2: Manhong Ye i in., Beneficial bacteria as biocontrol agents for American foulbrood disease in honey bees (Apis mellifera), Journal of Insect Science, Volume 23, Issue 2, March 2023, 6, https://doi.org/10.1093/jisesa/iead013

ad 3: Youngsteadt, Elsa and Melina C. Keighron. “Urban Pollination Ecology.” Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics (2023): n. pag.

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: