Jakość polskich produktów pszczelich, mapa mózgu owada, dzika pszczoła miodna

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 017

  1. Charakterystyka substancji zanieczyszczających produkty pszczele pochodzenia polskiego oraz ocena ryzyka w kontekście nowotworów 01:50
  2. Konektom mózgu larwy muszki owocowej 13:30
  3. Zagęszczenie dzikiej pszczoły miodnej Apis mellifera w koloniach na całym świecie 24:00

Charakterystyka substancji zanieczyszczających produkty pszczele pochodzenia polskiego oraz ocena ryzyka w kontekście nowotworów

Omawiamy badanie, które wykazuje obecność zanieczyszczeń w polskich produktach pszczelich, takich jak miód, pyłek, propolis i wosk. Badanie wykazało niskie poziomy substancji takich jak hydroksymetylofurfural (HMF) i neonikotynoidy w próbkach. Chociaż poziomy były poniżej progów bezpieczeństwa, badacze zalecają dalsze monitorowanie, aby lepiej zrozumieć geograficzną dystrybucję tych zanieczyszczeń. Rozważamy czy umieszczenie uli z dala od głównych dróg i obszarów przemysłowych może pomóc zmniejszyć ekspozycję na zanieczyszczenia, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki wskazują, że polskie produkty pszczele są wystarczającej jakości w porównaniu z międzynarodowymi standardami, ale konieczna jest dalsza czujność, ponieważ poziomy zanieczyszczeń mogą wzrosnąć w przyszłości.

Konektom mózgu larwy muszki owocowej

W drugiej części omawiamy szczegółową mapę mózgu larwy muchy owocowej, która została stworzona za pomocą mikroskopii elektronowej. Badacze zidentyfikowali 480 neuronów wejściowych i zmapowali wszystkie 548 000 połączeń między nimi. Odkryto kilka zaskakujących faktów dotyczących struktury mózgu, w tym obecność pętli sprzężeń zwrotnych i połączonych regionów. Badacze wierzą, że ten szczegółowy konektom mózgu larwy muchy owocowej może doprowadzić do rewolucji naukowej w zrozumieniu sieci neuronowych. Krótko wspominamy także o wyzwaniach związanych z badaniem mózgów bardziej złożonych zwierząt, takich jak pszczoły, które są mniej przezroczyste. Ogólnie podkreślamy wartość tej szczegółowej mapy neurologicznej dla poszerzenia naszego zrozumienia funkcjonowania mózgów w tym potencjalnej protoświadomości.

Zagęszczenie dzikiej pszczoły miodnej Apis mellifera w koloniach na całym świecie

Na podstawie pewnej przeglądówki przywołujemy moją debatę, którą prowadziłam w podkaście Radio Warroza na temat tego, czy pszczoła miodna (Apis mellifera) powinna być uważana za zwierzę domowe czy dzikie. Badanie przeglądowe badało gęstość populacji dzikich pszczół miodnych na całym świecie, w tym w Europie. Badanie wykazało, że dzikie populacje pszczół miodnych pozostały stabilne przez ostatnie kilka dziesięcioleci, pomimo rozprzestrzeniania się roztocza dręcz pszczeli.

Wyjaśniam terminologię używaną do odróżnienia między dzikimi, zdziczałymi a udomowionymi pszczołami miodnymi. Zauważamy, że globalnie szacuje się, że istnieje około 25 razy więcej dzikich kolonii pszczół miodnych niż w chowie. Jednak w porównaniu z innymi kontynentami w Europie stosunek dzikich do hodowlanych pszczół miodnych jest najniższy w Europie. Z perspektywy dzikiej populacji w Polsce jest dodatkowo szczególnie niekorzystny na tle europejskim. 

Sugerujemy, że działalność ludzka i intensywne praktyki pszczelarstwa mogą być częściowo odpowiedzialne za niską gęstość populacji dzikich pszczół miodnych obserwowaną w niektórych obszarach. Wspominamy również, że dzikie pszczoły miodne można znaleźć aż do około 60 stopni szerokości geograficznej w Europie, podczas gdy sztucznie utrzymywane ule można znaleźć dalej na północ. Ogólnie próbowano zbadać złożony związek między dzikimi i udomowionymi pszczołami miodnymi, podkreślając potrzebę dalszych badań, aby w pełni zrozumieć tę dynamikę.

Źródła:

ad 1: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36849088/
ad 2: https://www.science.org/doi/10.1126/science.add9330
ad 3: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.10609

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: