Pszczoły w słupach, nauka obywatelska, nieskuteczne ręczniki z kwasem

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 012

  1. 2:55 Półnaturalne siedliska i słupy energetyczne sprzyjają w przetrwaniu dziko żyjących pszczół miodnych w krajobrazie rolniczym w Hiszpanii.
  2. 17:00 Wykorzystanie nauki społecznościowej do poszukiwań rodzin pszczoły miodnej, które w naturalny sposób radzą sobie z inwazją roztocza Varroa destructor.
  3. 32:00 Brak dowodów na skuteczność stosowania mieszaniny gliceryny i kwasu szczawiowego za pomocą wzmocnionego ręcznika kuchennego jako nośnika w celu zwalczania dręcza pszczelego.

Badacze z Niemiec udali się do Hiszpanii, aby zbadać dziko żyjące rodziny pszczół i odkryli 52 kolonie zajmujące m.in. słupy telegraficzne. Testy genetyczne wykazały, że pszczoły zamieszkujące słupy należały do tej samej lokalnej populacji, co pszczoły w pobliskich ulach pszczelarzy. Ponad 40% rodzin pszczelich zamieszkujących słupy przetrwało ponad dwa lata, co jest dobrym wskaźnikiem przeżycia bez ingerencji pszczelarza. Przeżycie pszczół było wyższe w obszarach mieszanych rolniczo-naturalnych o zróżnicowanej bogatej bazie pożytkowej. W innym badaniu wykorzystano naukę obywatelską, aby zgromadzić informacje na temat rodzin pszczelich niepoddawanych zabiegom leczniczym ze świata. Otrzymano 305 raportów z 28 krajów. Większość (241) to ule kontrolowane przez pszczelarzy. 64 to dziko żyjące kolonie.

Naukowcy nie potwierdzili skuteczności ręczników z kwasem.

W ostatnim omawianym badaniu przetestowano skuteczność ręczników z gliceryną i kwasem szczawiowym propagowanych przez Randy Olivera jako skuteczne, ale nie stwierdzono statystycznej różnicy w poziomach roztoczy między ulami z grupie kontrolnej, a tej potraktowanymi ręcznikami o wysokim i niższym stężeniu kwasu. Badacze wzywają do większej współpracy w ramach nauki obywatelskiej czy społecznościowej i przeprowadzenia odpowiednich badań naukowych odpowiednio opublikowanych przed polecaniem zabiegów środkami o nie potwierdzonym skutecznym działaniu. Istnieje kontrowersja dotycząca promowania nieprzetestowanych leków w porównaniu do restrykcyjnych przepisów dotyczących niezatwierdzonych substancji. Preparaty takie dostępne są w nielegalnie w handlu oraz jako samoróbki pszczelarskie. Potrzebne są dalsze badania.

Źródła:

ad 1: B. Rutschmann i in., Semi-natural habitats promote winter survival of wild-living honeybees in an agricultural landscape, „Biological Conservation” 2022/266, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109450

ad 2: A. Moro i in., Using Citizen Science to Scout Honey Bee Colonies That Naturally Survive Varroa destructor Infestations, „Insects” 2021/12, 536, https://doi.org/10.3390/insects12060536
Strona projektu Honey Bee Watch.

ad 3: Lewis J Bartlett, Christian Baker, Selina Bruckner, Keith S Delaplane, Ethan J Hackmeyer, Chama Phankaew, Geoffrey R Williams, Jennifer A Berry, No evidence to support the use of glycerol–oxalic acid mixtures delivered via paper towel for controlling Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae) mites in the Southeast United States, Journal of Insect Science, Volume 23, Issue 6, November 2023, 18, https://doi.org/10.1093/jisesa/iead097

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: