Skuteczność akarycydów, algorytm bada pszczoły, pszczoły cukrowe w zwyczajach Aborygenów

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 010

  1. 2:35 Spadek skuteczności akarycydów
  2. 18:12 Nagrania wideo z wykorzystaniem wytrenowananego algorytmu pszczelego pozwalają wykryć zmiany w zachowaniu pszczół pod wpływem neonikotynoidów
  3. 36:25 Poglądy pszczelarzy pszczół bezżądłych na temat wierzeń i praktyk Aborygenów w Australii

Analizujemy trzy badania dotyczące praktyk pszczelarskich i zdrowia pszczół miodnych. Opisujemy, jak badacze w Hiszpanii wykazali nieskuteczność niektórych akarycydów do zwalczania roztoczy dręcza pszczelego. Nowa technika wideo z wykorzystaniem "sztucznej inteligencji" umożliwiła obserwację kolonii pszczelich w ulu obserwacyjnym środowisku bez zakłóceń. Eksperyment wykazał, że niektóre neonikotynoidy mogą opóźniać karmienie larw pszczelich, ale nie wiadomo jaka jest tego przyczyna. Na koniec omawiamy również tradycyjne australijskie pszczelarstwo bezżądłowe wśród Aborygenów i wysiłki mające na celu zachowanie związanych z tym praktyk kulturowych. Ogólnie rzecz biorąc, film obejmuje różnorodne tematy na styku badań nad pszczołami, zdrowia środowiska i dziedzictwa kulturowego. Oto mapa wszystkich odcinków.

Źródła:

ad 1: C.S. Hernández-Rodríguez, Large-Scale Monitoring of Resistance to Coumaphos, Amitraz, and Pyrethroids in Varroa destructor, „Insects” 2021/12, https://doi.org/10.3390/insects12010027

ad 2: Siefert, P., Hota, R., Ramesh, V. et al. Chronic within-hive video recordings detect altered nursing behaviour and retarded larval development of neonicotinoid treated honey bees. Sci Rep 10, 8727 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-65425-y

ad 3: Perichon, Samuel & Heard, Tim & Schouten, Cooper. (2020). Perceptions of keepers of Stingless bees (Tetragonula, Austroplebeia) regarding Aboriginal beliefs and practices in Australia.

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: