Miodne kontra trzmiele, szczepionka na zgnilca, polerka u pszczół

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 003

  1. Pszczoła miodna a rozwój trzmiela ziemnego. 01:55
  2. Szczepionka dla pszczół przeciwko zgnilcowi. 14:17
    Więcej o szczepionce można posłuchać tutaj.
  3. Polerka u pszczół 23:40

Źródła:

ad 1: Meeus, I., Parmentier, L., Pisman, M. et al. Reduced nest development of reared Bombus terrestris within apiary dense human-modified landscapes. Sci Rep 11, 3755 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-82540-6

ad 2: Dickel F, Bos NMP, Hughes H, Martín-Hernández R, Higes M, Kleiser A, Freitak D. The oral vaccination with Paenibacillus larvae bacterin can decrease susceptibility to American Foulbrood infection in honey bees-A safety and efficacy study. Front Vet Sci. 2022 Oct 17;9:946237. doi: 10.3389/fvets.2022.946237. PMID: 36325099; PMCID: PMC9618583.

ad 3: Giovanetti, Manuela, Máguas, Cristina and Munzi, Silvana. „Washboarding: Are Man-Managed Honeybees Performing a Vestigial Activity Fostered by Cryptogams?” Journal of Apicultural Science, vol.66, no.2, 2022, pp.179-197. https://doi.org/10.2478/jas-2022-0016

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

„Pszczele wieści - naukowo o przyrodzie” to filmowy program popularnonaukowy w którym z różnych miejsc opowiadamy o trzech recenzowanych publikacjach naukowych poświęconych pszczelnictwu i pszczelarstwu oraz związanych z tym dziedzinach pokrewnych: weterynarii, apidologii, biologii, ewolucji i ekologii zapylaczy, ochrony różnych pszczół. Nie boimy się jednak żadnych tematów, które w jakiś sposób wiążą się z głównymi zagadnieniami. Bowiem siłą metody naukowej jest zaciekawienie poznawcze przyrodą w szerokim rozumieniu i interdyscyplinarność możliwości badawczych jakie się z tym wiążą. Z otwartymi umysłami sięgamy po najnowsze i prawie najnowsze odkrycia publikowane w ważnych porządnych czasopismach naukowych.

Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV” oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści”.

Strony domowe:
https://spp-polanka.org/polanka-tv/
https://warroza.pl/pszczelewiesci

W intro wykorzystano materiały filmowe z publikacji: Siefert, P., Hota, R., Ramesh, V., Grünewald, B. Chronic within-hive video recordings detect altered nursing behaviour and retarded larval development of neonicotinoid treated honey bees. Sci. Rep. 10, 8727 (2020) DOI: 10.1038/s41598-020-65425-y