Międzygatunkowa nosema, zapylające drony i neonikotynoidy w Polsce

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 016

  1. 2:55 Kontrastowe skutki pszczelarstwa i użytkowania gruntów na sieci roślin i zapylaczy oraz występowanie patogenów w śródziemnomorskich ekosystemach półsuchych
  2. 11:40 Autonomiczny system zapylania wykorzystujący drony i sztuczną inteligencję do zastąpienia pszczół w uprawie pomidorów szklarniowych.
  3. 26:40 Ocena zezwoleń nadzwyczajnych wydanych przez państwo członkowskie Polska na środki ochrony roślin zawierające imidaklopryd, tiaklopryd lub tiametoksam

Kontrastowe skutki pszczelarstwa i użytkowania gruntów na sieci roślin i zapylaczy oraz występowanie patogenów w śródziemnomorskich ekosystemach półsuchych

W Pszczelich Wieściach omawiamy trzy niedawne badania naukowe związane z pszczelarstwem i zapylaniem. Badacze przeprowadzili szczegółowe badanie interakcji między pszczołami miodnymi a dzikimi zapylaczami, w tym wpływu pasożyta Varroa na obie grupy. Wbrew swojej hipotezie, badanie nie wykazało wyraźnej korelacji między obecnością pszczół miodnych a rozprzestrzenianiem się dręcza pszczelego pośród dzikich zapylaczy. Faktycznie zaobserwowano negatywną korelację czasową, gdzie spadki zakażeń Varroa u pszczół miodnych korespondowały ze wzrostem dzikich zapylaczy. Jednak badacze zauważyli, że koncentracja pszczół miodnych w danym obszarze nadal może mieć negatywne skutki dla niektórych gatunków dzikich zapylaczy. Badanie podkreśla złożoność tych ekologicznych relacji i potrzebę dalszych badań, aby w pełni zrozumieć dynamikę między populacjami zarządzanych i dzikich zapylaczy.

Autonomiczny system zapylania wykorzystujący drony i sztuczną inteligencję do zastąpienia pszczół w uprawie pomidorów szklarniowych

W drugiej części omawiamy wykorzystanie autonomicznych dronów do zapylania w rolnictwie. Opisujemy różne metody zapylania, w tym wykorzystanie owadów takich jak trzmiele oraz ręczne zapylanie za pomocą wibracyjnych szczoteczek do zębów. Drony są wyposażone w sensory do identyfikacji kwiatów i autonomicznie je zapylają. Jednak istnieją wyzwania związane z pozycjonowaniem dronów i komunikacją, które trzeba rozwiązać. Sprzeczamy się czy istnieje potencjał w pełni zautomatyzowanego rolnictwa z wykorzystaniem dronów? Czy może ważniejsze są obawy dotyczące wpływu środowiskowego?

Ocena zezwoleń nadzwyczajnych wydanych przez państwo członkowskie Polska na środki ochrony roślin zawierające imidaklopryd, tiaklopryd lub tiametoksam

W 2020 roku polskie Ministerstwo Rolnictwa tymczasowo zezwoliło na stosowanie pewnych pestycydów neonikotynoidowych na burakach cukrowych, mimo zakazu Unii Europejskiej wprowadzonego w 2013 roku. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił tę decyzję i stwierdził, że rząd polski nie miał wystarczającego uzasadnienia do tymczasowego zezwolenia, ponieważ dostępne były alternatywne metody nieinsektycydowe, chociaż nie w pełni skuteczne. EFSA wyraziła również obawy co do potencjalnych skutków rakotwórczych i środowiskowych neonikotynoidów. Ostatecznie sąd europejski orzekł, że polski rząd działał nielegalnie, zezwalając na stosowanie zakazanych pestycydów. Sugerujemy, aby w przyszłości na jakiś czas odpocząć od takich politycznie naładowanych publikacji naukowych.

Źródła:

ad 1: Martínez-López, V., Ruiz, C., Pires, M.M., & De la Rúa, P. (2023). Contrasting effects of beekeeping and land use on plant–pollinator networks and pathogen prevalence in Mediterranean semiarid ecosystems. Ecography.
ad 2: T. Hiraguri et al., "Autonomous Drone-Based Pollination System Using AI Classifier to Replace Bees for Greenhouse Tomato Cultivation," in IEEE Access, vol. 11, pp. 99352-99364, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3312151.
ad 3: EFSA (European Food Safety Authority), 2021. Evaluation of the emergency authorisations granted by Member State Poland for plant protection products containing imidacloprid, thiacloprid or thiamethoxam. EFSA supporting publication 2021: 18(11):EN-6962. 13 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6962

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: