Wpływ warrozy na koewolucję i gospodarkę - jakość wosku

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 014

  1. 2:30 Populacja nieleczonych pszczół zmusza dręcza do ewolucji.
  2. 12:30 Przegląd z zakresu problematyki badawczej wpływu dręcza pszczelego na populację pszczół miodnych.
  3. 30:00 Metody analityczne oznaczania zanieczyszczeń wosku pszczelego parafiną i stearyną.

Badacze w Szwajcarii przeprowadzili eksperyment, aby obserwować koewolucję między pszczołami a roztoczami Varroa, korzystając z populacji pszczół, które były i nie były leczone na warrozę. Eksperyment polegał na porównaniu zarażonych roztoczami pszczół z leczonych i nieleczonych uli. Wyniki pokazały niższą płodność samic roztoczy wystawionych na nieleczoną populację pszczół, co sugeruje, że populacja dręcza pszczelego od pszczół nieleczonych była mniej zjadliwa. Jednak odporność oparta tylko na cechach VSH nie była wystarczająca, ponieważ cecha ta zmniejszała się w nieleczonej populacji pszczół z czasem, kiedy nie była podtrzymywana.

Wpływ warrozy na koewolucję roztoczy, pszczoły i gospodarkę.

Z kolei metaanaliza 484 badań przeanalizowała wpływ roztoczy Varroa na populacje pszczół i pszczelarstwo jako działalność gospodarczą. Badanie miało na celu wyciągnięcie ogólnych wniosków z różnorodnych istniejących badań przy użyciu metod statystycznych. Badacze w USA opracowali linię pszczół poprzez 20 lat selektywnego hodowli specjalnie pod kątem odporności na warrozę. Omawiamy także różne metody ochrony pszczół i argumentujemy za naukowcami, że selektywna hodowla pod kątem odporności jest najbardziej zrównoważona.

Komisja Europejska bada zanieczyszczenia wosku.

Komisja Europejska ma swoją własną agencję naukową, która zleca duże projekty badawcze w celu dostarczenia niezależnych porad dla europejskich decydentów. W 2021 roku agencja ta zleciła badanie ponad 100 próbek wosku pszczelego z całej Belgii, które wykazało wysokie wskaźniki zanieczyszczenia parafiną i kwasem stearynowym. Badanie wykorzystało techniki chromatograficzne i spektrometryczne do wykrywania zanieczyszczeń w próbkach wosku pszczelego z bloków miodowych, świec i bloków wosku. Warto zauważyć, że przetworzone próbki, takie jak świeczki, wykazywały najwyższe poziomy zanieczyszczeń. Wyniki tych badań mogą pomóc w ustaleniu standardów czystości wosku pszczelego w całej Europie i stanowić wzór dla innych krajów do opracowania własnych metod testowania. Podsumowując, fragment omawia solidne europejskie badanie dotyczące zanieczyszczenia wosku pszczelego i jego potencjalne implikacje.

Źródła:

ad 1: A. Moro i in., Host-Parasite Co-Evolution in Real-Time: Changes in Honey Bee Resistance Mechanisms and Mite Reproductive Strategies, „Insects” 2021/12, https://doi.org/10.3390/insects12020120
ad 2: Warner S, Pokhrel LR, Akula SM, Ubah CS, Richards SL, Jensen H, Kearney GD. A scoping review on the effects of Varroa mite (Varroa destructor) on global honey bee decline. Sci Total Environ. 2024 Jan 1;906:167492. doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.167492. Epub 2023 Sep 29. PMID: 37778563.
ad 3: De Lima Araujo, M., Boix Sanfeliu, A., Chatzipanagis, K., Ioannou, T., Karasek, L. and Wenzl, T., Analytical methods for the determination of paraffin n-alkanes and stearin/stearic acid in beeswax, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, doi:10.2760/09730, JRC135548.

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: