Polanka TV - Pszczele Wieści

Udało się. Rozpoczynam realizację nowego projektu popularno-naukowego. :)

„Pszczele wieści - naukowo o przyrodzie” to filmowy program popularnonaukowy w którym z różnych miejsc opowiadamy o trzech recenzowanych publikacjach naukowych poświęconych pszczelnictwu i pszczelarstwu oraz związanych z tym dziedzinach pokrewnych: weterynarii, apidologii, biologii, ewolucji i ekologii zapylaczy, ochrony różnych pszczół. Nie boimy się jednak żadnych tematów, które w jakiś sposób wiążą się z głównymi zagadnieniami. Bowiem siłą metody naukowej jest zaciekawienie poznawcze przyrodą w szerokim rozumieniu i interdyscyplinarność możliwości badawczych jakie się z tym wiążą. Z otwartymi umysłami sięgamy po najnowsze i prawie najnowsze odkrycia publikowane w ważnych porządnych czasopismach naukowych.

Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV” oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści”.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II"

Odcinek 001: Mieszanie pestycydów, głodne bakterie, dzikie pszczoły w sadach

  1. Pestycydy w rodzinach pszczoły miodnej. 00:34
  2. Bakterie w nektarze żrą pyłek. 17:23
  3. Dzikie pszczoły zastępują hodowlane. 28:36

Źródła:
ad 1: Traynor KS, Tosi S, Rennich K, Steinhauer N, Forsgren E, Rose R, Kunkel G, Madella S, Lopez D, Eversole H, Fahey R, Pettis J, Evans JD, Dennis vanEngelsdorp. Pesticides in honey bee colonies: Establishing a baseline for real world exposure over seven years in the USA. Environ Pollut. 2021 Jun 15;279:116566. doi: 10.1016/j.envpol.2021.116566. Epub 2021 Jan 23. PMID: 33839524.
ad 2: Crowley B, Russell A. Plant biology: Nectar bacteria grow by germinating and bursting pollen. Curr Biol. 2021 Oct 11;31(19):R1120-R1122. doi: 10.1016/j.cub.2021.08.024. PMID: 34637711.
ad 3: . Osterman i in., Apple pollination is ensured by wild bees when honey bees are drawn away from orchards by a mass co-flowering crop, oilseed rape, „Agriculture, Ecosystems & Environment”, Volume 315, 2021, doi.org/10.1016/j.agee.2021.107383