Miód a cholesterol, pszczelarstwo wędrowne zaburza sieci zapyleń, użyteczności pszczelarstwa

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 019

  1. 1:45 Wpływ miodu na profil lipidowy: przegląd systematyczny i metaanaliza kontrolowanych badań klinicznych
  2. 9:25 Pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny – zapylacze
  3. 21:30 Rola pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług: powiązanie między użytecznością środowiskową, społeczno-ekonomiczną i społeczno-kulturową

Tym razem nagrywaliśmy w Muszynie. Jak zwykle omówiliśmy trzy badania naukowe związane z pszczołami. Pierwsze badanie dotyczy wpływu miodu na profil lipidowy u ludzi. Drugie badanie analizuje, w jaki sposób pszczoły miodne mogą zakłócać strukturę i funkcjonowanie sieci zapyleń. Trzecie badanie eksploruje rolę pszczelarstwa w produkcji dóbr i usług.

Wpływ miodu na profil lipidowy: przegląd systematyczny i metaanaliza kontrolowanych badań klinicznych

Metaanaliza opublikowana w renomowanym czasopiśmie naukowym, która przeanalizowała 23 badania z udziałem 1109 uczestników. Wyniki sugerują, że miód ma neutralny wpływ na poziomy cholesterolu całkowitego, trójglicerydów i LDL, choć dowody są uznawane za umiarkowane. Autorzy zauważają ograniczenia, takie jak zróżnicowanie badanych oraz potrzebę dalszych badań, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą. Podkreślają znaczenie umiaru i ostrożności w zalecaniu miodu, ponieważ jego korzystne działanie nie zostało jednoznacznie potwierdzone, zwłaszcza u osób z zaburzeniami metabolicznymi. Zwracamy uwagę na konieczność uwzględnienia czynników takich jak dieta, pochodzenie etniczne i jakość miodu w przyszłych badaniach.

Pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny – zapylacze

Badanie naukowe omawia ekologiczne relacje między zapylaczami, zwłaszcza pszczołami miodowymi, w eksperymentalnym środowisku na wyspie. Przeprowadzono je na wyspie na Teneryfie, która dla których pszczoły miodne nie są rodzime i występują tylko w związku z pszczelarstwem wędrownym, co pozwoliło badaczom obserwować zmiany po wprowadzeniu dużej liczby pszczół miodowych. Wyniki pokazały, że wprowadzenie pszczół miodowych znacząco zakłóciło sieć roślin-zapylaczy, zmniejszając różnorodność i liczebność dzikich zapylaczy. Sugeruje to, że dominacja zarządzanych pszczół miodowych może negatywnie wpływać na rodzime społeczności zapylaczy. Dyskusja podkreśla znaczenie uwzględniania szerszych konsekwencji ekologicznych przy wprowadzaniu zarządzanych zapylaczy, zwłaszcza w obszarach wrażliwych lub chronionych.

Rola pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług: powiązanie między użytecznością środowiskową, społeczno-ekonomiczną i społeczno-kulturową

Omawiamy temat roli pszczelarstwa w produkcji dóbr i usług oraz korzyści środowiskowych, społeczno-ekonomicznych i społeczno-kulturowych, jakie niesie. Naukowcy analizują różne definicje pszczelarstwa, zauważając jego rolnicze, produkcyjne oraz społeczne aspekty. Dyskutujemy za naukowcami, czy pszczelarstwo można uznać za formę "racjonalnej eksploatacji" pszczół w celu maksymalizacji dochodów pszczelarza, czy też ma to bardziej złożone motywacje poza samym zyskiem ekonomicznym. Omawiana jest koncepcja zewnętrznych kosztów (eksternalizacji i internalizacji) oraz to, czy pszczelarze wyzyskujący zasoby środowiska z innych miejsc niż lokalnie działają w sposób zrównoważony. Ogólnie tekst bada wieloaspektową rolę społeczną pszczelarstwa z różnych perspektyw.

Źródła:

ad 1: https://www.nature.com/articles/s41598-019-41271-5
ad 2: https://www.mdpi.com/2077-0472/12/4/551
ad 3: https://doi.org/10.1017/S0007114521002506

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: