Kał w żuwaczkach, zmodyfikowane jelita, afrykanizacja

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 004

  1. Kał w żuwaczkach pszczół. 01:12
  2. Modyfikacja genetyczna bakterii może pomóc pszczołom. 18:20
  3. Afrykanizacja – zagrożenie dla pszczelarstwa. 26:05

Omawiamy jak zwykle 3 naukowe badania tym razem dotyczące pszczół miodnych. Opisujemy eksperyment, który pokazał, że pszczoły miodne smarują odchodami swoje ula jako obronę przed szerszeniami. Omawiamy również eksperyment polegający na genetycznej modyfikacji bakterii, które żyją w jelitach pszczół, w celu produkcji cząsteczek wzmacniających odporność pszczół na wirusy. Przedstawiamy badanie polsko-węgierskiego zespołu naukowców dotyczącego pochodzenia populacji pszczół w Europie Wschodniej za pomocą testów mitochondrialnego DNA, które wykazały pewne mieszanie się pszczół o obecność genów afrykańskich. Ogólnie rzecz biorąc dostarczamy wglądu w innowacyjne badania nad pszczołami, wykorzystujące różnorodne metody, takie jak genetyczne i obserwacji zachowania się pszczół w celu obrony przed zagrożeniami. Oto mapa wszystkich odcinków.

Źródła:

ad 1: Mattila HR, Otis GW, Nguyen LTP, Pham HD, Knight OM, et al. (2020) Honey bees (Apis cerana) use animal feces as a tool to defend colonies against group attack by giant hornets (Vespa soror). PLOS ONE 15(12): e0242668. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242668

ad 2: Sean P. Leonard et al.Engineered symbionts activate honey bee immunity and limit pathogens.Science367,573-576(2020).DOI:10.1126/science.aax9039

ad 3: Oleksa, A.; Kusza, S.; Tofilski, A. Mitochondrial DNA Suggests the Introduction of Honeybees of African Ancestry to East-Central Europe. Insects 2021, 12, 410. https://doi.org/10.3390/insects12050410

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: