Kał w żuwaczkach, zmodyfikowane jelita, afrykanizacja

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 004

  1. Kał w żuwaczkach pszczół. 01:12
  2. Modyfikacja genetyczna bakterii może pomóc pszczołom. 18:20
  3. Afrykanizacja – zagrożenie dla pszczelarstwa. 26:05

Źródła:

ad 1: Mattila HR, Otis GW, Nguyen LTP, Pham HD, Knight OM, et al. (2020) Honey bees (Apis cerana) use animal feces as a tool to defend colonies against group attack by giant hornets (Vespa soror). PLOS ONE 15(12): e0242668. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242668

ad 2: Sean P. Leonard et al.Engineered symbionts activate honey bee immunity and limit pathogens.Science367,573-576(2020).DOI:10.1126/science.aax9039

ad 3: Oleksa, A.; Kusza, S.; Tofilski, A. Mitochondrial DNA Suggests the Introduction of Honeybees of African Ancestry to East-Central Europe. Insects 2021, 12, 410. https://doi.org/10.3390/insects12050410

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

„Pszczele wieści - naukowo o przyrodzie” to filmowy program popularnonaukowy w którym z różnych miejsc opowiadamy o trzech recenzowanych publikacjach naukowych poświęconych pszczelnictwu i pszczelarstwu oraz związanych z tym dziedzinach pokrewnych: weterynarii, apidologii, biologii, ewolucji i ekologii zapylaczy, ochrony różnych pszczół. Nie boimy się jednak żadnych tematów, które w jakiś sposób wiążą się z głównymi zagadnieniami. Bowiem siłą metody naukowej jest zaciekawienie poznawcze przyrodą w szerokim rozumieniu i interdyscyplinarność możliwości badawczych jakie się z tym wiążą. Z otwartymi umysłami sięgamy po najnowsze i prawie najnowsze odkrycia publikowane w ważnych porządnych czasopismach naukowych.

Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV” oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści”.

Strony domowe:
https://spp-polanka.org/polanka-tv/
https://warroza.pl/pszczelewiesci

W intro wykorzystano materiały filmowe z publikacji: Siefert, P., Hota, R., Ramesh, V., Grünewald, B. Chronic within-hive video recordings detect altered nursing behaviour and retarded larval development of neonicotinoid treated honey bees. Sci. Rep. 10, 8727 (2020) DOI: 10.1038/s41598-020-65425-y