Dotacje, wirusy, propolis

Trzech pszczelarzy (Tom, Emil i Warroza) rozmawia o bieżących publikacjach w prasie pszczelarskiej z marca 2021 roku. Na wokandę weszła sprawa dotacji za rodzinę pszczelą, artykuły o wirusach oraz właściwości przeciwwirusowe propolisu plus wiele dodatkowych wątków. Staramy się pokazać różne sposoby podejścia do pszczelarstwa, mając na uwadze nasze różne doświadczenia: od typowego hobbysty po zawodowca. Produktywna prasówka - merytoryczna dyskusja.

Ilustracja do odcinka
  1. 00:00:00 Intro
  2. 00:00:33 czasopismo Pasieka
  3. 00:10:23 Lobbing PZP
  4. 00:30:47 American Bee Journal
  5. 01:22:52 miesięcznik Pszczelarstwo
  6. 01:54:17 Outro
  7. 01:56:35 Otako - Ej ty bracie Wormijaszu

W audycji omawiamy artykuły na temat różnych wirusów związanych z nosemą u pszczół, a także rozpoznawaniem chorób wirusowych. Mówimy o obawach związanych z zanieczyszczeniami wosku pszczelego w celu obniżenia kosztów produkcji i jak może to zaszkodzić pszczołom. Poruszamy temat zmian cykli aktywności pszczół i źródeł nektaru, które są wynikiem kryzysu klimatycznego. Zwiększona różnorodność genetyczna poprzez łączenie pszczół z różnych uli może zwiększyć pracowitość pszczół robotnic. Mniejsze rodziny mogą rozwijać się intensywniej niż większe, związane jest to z dojrzałością biologiczną i liczbą pszczół. Pestycydy zwiększają śmiertelność pszczół, ale trudno udowodnić zatrucie pszczół przez zastosowanie pestycydów. Bezpośrednie dotacje na ule pszczelarskie mogą zachęcać wielu amatorów bez umiejętności opieki nad pszczołami pogarszając ogólny stan zdrowia pogłowia pszczół. Konieczna jest właściwa debata na temat lobbingu pszczelarskiego na rzecz dotacji na ule, w której uczestniczyliby naukowcy zajmujący się ochroną środowiska i ekolodzy. Propagowanie poglądu, że głównym celem pszczelarstwa - jako zajęcia rolniczego - jest zapylanie, a nie produkcja miodu i innych produktów jest nieco zafałszowaniem rzeczywistości. Inżynieria genetyczna może pomóc zwiększyć odporność pszczół i odporność na problemy, takie jak roztocza i wirusy. Rozmawialiśmy też o eksperymentach Randy Olivera zastanawiając się na ile są one opublikowane naukowo.

Komentarze