Dotacje, wirusy, propolis

Trzech pszczelarzy (Tom, Emil i Warroza) rozmawia o bieżących publikacjach w prasie pszczelarskiej z marca 2021 roku. Na wokandę weszła sprawa dotacji za rodzinę pszczelą, artykuły o wirusach oraz właściwości przeciwwirusowe propolisu plus wiele dodatkowych wątków. Staramy się pokazać różne sposoby podejścia do pszczelarstwa, mając na uwadze nasze różne doświadczenia: od typowego hobbysty po zawodowca. Produktywna prasówka - merytoryczna dyskusja.

Ilustracja do odcinka
  1. 00:00:00 Intro
  2. 00:00:33 czasopismo Pasieka
  3. 00:10:23 Lobbing PZP
  4. 00:30:47 American Bee Journal
  5. 01:22:52 miesięcznik Pszczelarstwo
  6. 01:54:17 Outro
  7. 01:56:35 Otako - Ej ty bracie Wormijaszu