Nekrofagia pszczela w kryminalistyce? „Ekologiczne” motywacje pszczelarskie

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 011

  1. 3:40 Nekrofagia u pszczół miodnych; kryminalistyczne zastosowanie zachowań związanych z poszukiwaniem zapachów
  2. 18:45 Pszczelarstwo, zarządzanie środowiskiem i opieka wielogatunkowa na obszarach wiejskich
  3. 32:20 Motywacje leżące u podstaw wyborów pszczelarskich związanych z opieką nad pszczołami: badanie metodologią Q-sort w Wielkiej Brytanii

W odcinku omawiamy eksperyment mający na celu sprawdzenie, czy pszczoły mogą być warunkowane do kojarzenia określonych zapachów z nagrodami pokarmowymi. Wystawiono w nim pszczoły na zapachy podobne do tych, które powstają podczas rozkładu zwierząt i stwierdzono, że pszczoły później preferowały źródła pokarmowe zawierające te zapachy. To dowodzi, że pszczoły mogą nauczyć się rozpoznawać konkretne zapachy poprzez klasyczną warunkową reakcję na nagrody pokarmowe. Jednak gdy pszczoły w eksperymencie odwiedziły rzeczywiste rozkładające się ciała zwierząt, bardzo niewiele pszczół lądowało na padlinie, co sugeruje, że szukały nektaru, a nie zajmowały się nekrofagią. Eksperyment miał na celu sprawdzenie, czy pszczoły mogą być szkolone do wykrywania zapachów rozkładających się części zwierząt, ale nie udowodnił, że pszczoły mogą być wykorzystywane do znajdowania nielegalnie przewożonych części zwierząt, choć coś takiego zasugerowano.

Różne grupy pszczelarzy mają różną motywację, w tym ekonomiczną, społeczną odpowiedzialność, dobrostan pszczół czy ideologię. Niektórzy pszczelarze cenią zarówno wiedzę naukową, jak i doświadczenie podczas gdy inni zachowują wiedzę dla siebie. Pszczelarze generalnie zgadzają się, że konieczne są działania systemowe, ale mogą się nie zgadzać co do wspólnych rozwiązań nawet dla nich korzystnych ze względu na różne ideologiczne poglądy. Przyszłe badania mogłyby zbadać rzeczywistą skuteczność wysiłków konserwacyjnych w których zaangażowani są pszczelarze. Oto mapa wszystkich odcinków.

Źródła:

ad 1: C.S. Hernández-Rodríguez, Large-Scale Monitoring of Resistance to Coumaphos, Amitraz, and Pyrethroids in Varroa destructor, „Insects” 2021/12, https://doi.org/10.3390/insects12010027

ad 2: Siefert, P., Hota, R., Ramesh, V. et al. Chronic within-hive video recordings detect altered nursing behaviour and retarded larval development of neonicotinoid treated honey bees. Sci Rep 10, 8727 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-65425-y

ad 3: Perichon, Samuel & Heard, Tim & Schouten, Cooper. (2020). Perceptions of keepers of Stingless bees (Tetragonula, Austroplebeia) regarding Aboriginal beliefs and practices in Australia.

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: