Środki na komary a zapylacze, uczenie maszynowe w pszczelarstwie, książki o apiterapii.

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 015

  1. 02:30 Ulatniający się insektycyd pyretroidowy z urządzenia odstraszającego komary nie wpływa na żerowanie i rekrutację pszczół miodnych
  2. 13:35 Techniki uczenia maszynowego i wizji komputerowej w aplikacjach do ciągłego monitorowania uli: przegląd
  3. 30:50 Analiza książek na temat apiterapii pod kątem zaleceń dotyczących nowotworów i porównanie ich wynikami badań klinicznych przedstawionymi w literaturze.

Ulatniający się insektycyd pyretroidowy z urządzenia odstraszającego komary nie wpływa na żerowanie i rekrutację pszczół miodnych

Omawiamy trzy naukowe badania opublikowane w recenzowanych czasopismach dotyczące pszczół i pszczelarstwa. Pierwsza część dotyczy eksperymentu sprawdzającego wpływ urządzenia odstraszającego komary o nazwie Thermacell MR300 na pszczoły miodne. Urządzenie działa poprzez podgrzewanie mat nasączonych pyretroidami w celu uwolnić insektycydu do atmosfery w bliskiej odległości od urządzenia. Badacze obserwowali zachowanie pszczół miodnych i zbieranie pyłku w pobliżu urządzeń z i bez pyretroidów, aby zbadać efekty. Nie stwierdzono wpływu na pobieranie nektaru, przenoszenie pyłku, tańce pszczół ani powroty do karmników następnego dnia. Jednak autorzy badania zauważają, że nie zostały zbadane długoterminowe skutki na rozwój larw i konieczne są dalsze badania. Podkreślony jest tym, że choć to początkowe badanie wykazało, że odstraszacz komarów nie ma natychmiastowego wpływu na pszczoły miodne, autorzy przyznają, że pytanie dotyczące możliwych długoterminowych skutków na zapylacze pozostaje otwarte i wymaga dalszych badań.

Techniki uczenia maszynowego i wizji komputerowej w aplikacjach do ciągłego monitorowania uli: przegląd.

Następny fragment programu dotyczy wykorzystania technik uczenia maszynowego i komputerowego do ciągłego monitorowania uli. Przeglądówka omawia 50 artykułów opublikowanych między 2013 a 2021 rokiem, zauważając znaczny wzrost ich występowania od 2016 roku, kiedy to istnieje moda na tzw. "sztuczną inteliegencję". Techniki te w postaci różnych aplikacji mogą być stosowane do szacowania populacji pszczół, monitorowania aktywności wejścia i wyjścia pszczół, przynoszenia konkretnych pożytków pyłkowych. Pozwalają one na klasyfikację pszczół, na przykład jako zdrowych lub zakażonych roztoczami dręcza pszczelego. Ważne jest, że autorzy podkreślają, że terminem bardziej trafnym dla tych zastosowań jest uczenie maszynowe, a nie sztuczna inteligencja. Ogólnie rzecz biorąc, nasza dyskusja podkreśla rosnące wykorzystanie tych technik w pszczelarstwie, jednocześnie uznając ograniczenia i konieczność zaangażowania ekspertów ludzkich.

Analiza książek na temat apiterapii pod kątem zaleceń dotyczących nowotworów i porównanie ich wynikami badań klinicznych przedstawionymi w literaturze.

Ostatnie badania jakie omawiamy dotyczy analizy 129 książek na temat apiterapii (terapii produktami pszczelimi) opublikowanych w językach francuskim, niemieckim i angielskim na przestrzeni kilku dekad. Badanie sklasyfikowało książki na podstawie podejścia do wykorzystania apiterapii w leczeniu nowotworów. 18 książek zalecało ją w celu zapobiegania rakowi, 39 jako uzupełniające leczenie, a 17 wierzyło, że dzięki tej terapii komplementarnej można wyleczyć raka. Warto zauważyć, że żadna książka nie wspomniała o wpływie apiterapii na raka przed rokiem 1980. Badacze ostrzegają, że niektóre książki mogą przesadzać w opisywaniu możliwości apiterapii w leczeniu raka i zniechęcać do konwencjonalnych metod leczenia, a nie rzetelnie opisywać faktycznie sprawdzone terapie w którym produkty pszczele mogłyby uzupełniać medyczne terapie przeciwnowotworowe.

Źródła:

ad 1: Margaret J Couvillon, Bradley D Ohlinger, Connor Bizon, Lindsay E Johnson, Laura C McHenry, Benjamin E McMillan, Roger Schürch, A volatilized pyrethroid insecticide from a mosquito repelling device does not impact honey bee foraging and recruitment, Journal of Insect Science, Volume 23, Issue 6, November 2023, 11, https://doi.org/10.1093/jisesa/iead079
ad 2: Bilik, S., Zemcík, T., Kratochvíla, L., Ricanek, D., Horák, K., & Richter, M. (2022). Machine learning and computer vision techniques in continuous beehive monitoring applications: A survey. Computers and Electronics in Agriculture.
ad 3: Münstedt K, Männle H. Bee products and their role in cancer prevention and treatment. Complement Ther Med. 2020 Jun;51:102390. doi: 10.1016/j.ctim.2020.102390. Epub 2020 May 1. PMID: 32507447.

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze