Czy dzikie pszczoły "polubią" plastik?

Pszczoły samotnice miesierki, potrafią wykorzystywać do budowy gniazda tylko materiały syntetyczne plastikowe. Być może nie jest to najlepszy materiał dla larw, ale całkiem możliwe, że jest wystarczający do przetrwania.

 
Pszczoła miesierka, źródło: wikipedia
Naukowcy z Argentyny przebadali gniazda w hotelikach dla dzikich pszczół tzw. samotnic. Jedna z nich (najprawdopodobniej Megachile rotundata - miesierka lucernówka), pierwotnie wykorzystująca liście, potrafi również (a nawet tylko) wykorzystywać syntetyczne plastikowe materiały do zalepiania komórek. Czyli surowce wyprodukowane przez najbardziej powszechnego przedstawiciela naczelnych, podgatunek Homo sapiens sapiens. Podobnie jak liście, są one misternie pocięte i uformowane. Ilość zebranego i przebadanego materiału, jest na tyle znikoma (3 sztuki), że należy to traktować w kategoriach ciekawostki. Niemniej, w jednej larwa dorastała prawidłowo.

Naukowcy spekulują, że być może to nie jest najlepszy (najbardziej optymalny) materiał do budowy gniazda dla pszczoły miesierki, ale też nie najgorszy. Trudno zgadywać jakie skomplikowane ewolucyjne adaptacje tutaj zachodzą. Nie ma co się jednak dziwić, jeśli ewoluująca populacja pszczoły miesierki, nie będzie wykorzystywała najbardziej optymalnych materiałów dla budowy komórek, dla rozwoju i kondycji swoich larw. Bowiem wbrew utartej opinii, selekcja naturalna (jeden z głównych mechanizmów ewolucji) nie polega na przetrwaniu najlepiej dopasowanych, a tylko (albo aż) na przetrwaniu wystarczająco dopasowanych, w aktualnych krótkofalowych możliwych warunkach środowiskowych.

 

Źródła:

  1. Apidologie, April 2019, Volume 50, Issue 2, pp 230–233,
    Scientific note: first global report of a bee nest built only with plastic
    Mariana L. Allasino, Hugo J. Marrero, Jimena Dorado, Juan Pablo Torretta
    https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13592-019-00635-6
  2. https://evolution.berkeley.edu University of California Museum of Paleontology

Uzupełnienie:
Tutaj ciekawy przykład zasiedlenia niemalże 100% słomek plastikowych przez murarkę ogrodową (Osmia bicornis).

 

Komentarze

Możesz także polubić:

Konopie i pszczoły

Suplementacja ekstraktem z konopi wzmacnia pszczoły. Potrzeba poszukiwania nowych...