Sanuders Ecology Lab

Manu Saunders (1)

Autorka jest ekolożką i entomolożką oraz specjalistką od tzw. dzikich zapylaczy. Pracuje na Uniwersytecie Nowej Anglii w Australii. Poza publikowaniem w czasopismach naukowych kieruje Saunders Ecology Lab oraz prowadzi swojego bloga.