Apokalipsa owadów? - Kacper Jerzy Piwowarek

Oto niektóre tytuły i nagłówki publikacji łatwych do znalezienia w internecie.
 • "Globalna apokalipsa owadów"
 • "Apokalipsa w świecie owadów zapylających"
 • "Apokalipsa owadów postępuje. Życie na Ziemi jest zagrożone"
 • "Apokalipsa owadów trwa teraz"
 • "Owadzi armagedon"

W wyszukiwarce Google najstarsze użycie sformułowania "Apokalipsa owadów" znalazłem w tytule artykułu New York Times z 2018 roku, a "Armagedon owadów - insectageddon" w The Guardian z 2017 roku.  Artykuły opatrzone takimi nagłówkami ukazały się po polsku m.in. w Polityce, w Wyborczej, na stronach Greenpeace, Onecie oraz oczywiście także w tytułach i nagłówkach sensacyjnych wydawnictw nieraz niemalże kopiujących teksty z innych stron bez głębszej refleksji.

 Artykuły opatrzone takimi nagłówkami ukazały się po polsku m.in. w Polityce, w Wyborczej, na stronach Greenpeace, Onecie oraz oczywiście także w tytułach i nagłówkach sensacyjnych wydawnictw nieraz niemalże kopiujących teksty z innych stron bez głębszej refleksji.

Sformułowania takie mają jednak również zastosowanie w publikacjach popularnonaukowych i naukowych. W wyszukiwarce Google Scholar pierwsze wykorzystanie "apokalipsy owadów" znalazłem w tytule publikacji z 2019 roku (Goulson 2019). Po polsku o globalnej apokalipsie owadów pisano w Nauce dla Przyrody (Kierat i Łukasik 2019). Użycie tych sformułowań jak również metody badawczej z której ma wynikać masowe wymieranie 40% owadów w najbliższej przyszłości (Sánchez-Bayo i Wyckhuys 2019) zostało poddane także krytyce naukowej: (Mupepele i in. 2019, Wagner 2019, Saunders i in. 2019, Thomas i in. 2019, Atte Komonen i in. 2019), a po polsku tutaj. W prasie popularno-naukowej w magazynie Undark (Carr 2019) i użycie takich sformułowań zostało też skrytykowane jako "sensacjonizm". W 2021 roku Brytyjskiego Towarzystwo Entomologiczne poświęciło temu tematowi konferencję.

Kto ma racje: nie wiem. Ale zgodnie z mottem Radio Warroza "Zadaję najlepsze pytania jakie potrafię. Słucham odpowiedzi..." oddaję głos Kacprowi: z Pracowni Etologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, gdzie m.in. bada zachowania i możliwości poznawcze owadów. 

 • Czy owady przeżyją czas antropocenu?
 • Czy życie na Ziemi jest teraz zagrożone?
 • Czy mamy do czynienia aktualnie z masowym wymieraniem owadów?
 • Czy dojdzie do ich globalnej apokalipsy czy zagłady w najbliższym czasie?
 1. 00:00:00 Intro
 2. 00:00:29 Ocieplenie a wymarcie owadów
 3. 00:21:09 Człowiek gatunkiem pionierskim
 4. 00:29:30 Życie jest negacją równowagi
 5. 00:42:43 Insektogedon czy insektokalipsa?
 6. 00:53:42 Zapylacze przyszłości 

Komentarze

Możesz także polubić: