Pasy kwietne, podmor, rebeliantki

Trzech pszczelarzy (Tom, Emil i Warroza) rozmawia o 58 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej organizowanej przez Instytut Ogrodnictwa z marca 2021 roku. Na wokandę weszła sprawa pasów kwietnych, podmoru, miodu i rebeliantek. Gościem odcinka był organizator konferencji dr hab. Zbigniew Kołtowski. Następnie omawiamy także artykuł naukowy z Apidology oraz odpowiadamy na uwagi słuchaczy. Dodatkowo trochę o sytuacji w naszych pasiekach i nieco śmieszkujemy w przerwach pomiędzy merytoryczną dyskusją. Posłuchaj także rozmowy o 59. edycji i "Rozmów z kuluarów w Puławach" z 61. edycji. 

  1. 00:00:00 Intro
  2. 00:00:23 Wieści z pasieki
  3. 00:11:12 dr hab. Zbigniew Kołtowski
  4. 00:27:00 Konferencja InHort
  5. 01:35:00 Odpowiedzi na komentarze
  6. 01:39:25 Publikacje naukowe

W różnych omówionych przez nas badaniach poruszano tematy takie jak wpływ pestycydów na pyłek zbierany przez pszczoły. Jedno z badań wykazało, że poziom pestycydów był niższy niż szkodliwy dla owadów nawet do 2 metrów od opryskiwanych upraw. Inne badanie dotyczyło sposobów zapobiegania krystalizacji miodu poprzez dodatek niewielkich ilości wody lub fruktozy. Konferencja Pszczelarska choć odbywała się zdalnie dała możliwość pszczelarzom i naukowcom omówienia najnowszych odkryć, chociaż niektóre z nich mogą być bardziej związane z przetwórstwem spożywczym niż z amatorskim pszczelarstwem. Ogólnie rzecz biorąc, konferencja podkreśliła trwające badania mające na celu lepsze zrozumienie zdrowia pszczół i jakości miodu.

Komentarze