Krzysztof Smirnow o pszczelarstwie naturalnym

Krzysztof z odcinka podkastu "Pszczelarskie open-source" opowiada przed kamerą o pszczelarstwie naturalnym. Zauważa, że naturalnym środowiskiem pszczół są lasy, gdzie pszczoły gniazdują w dziuplach drzew. Jednak nowoczesne rolnictwo i brak dzikich przestrzeni zmniejszyły naturalne siedliska dla pszczół. Autor opowiada się za umieszczaniem uli na niezagospodarowanych terenach, gdzie pszczoły mogą naturalnie wybierać odporność bez użycia pestycydów i mają dostęp do późnoletnich kwiatów, takich jak nawłoć kanadyjska, ważne źródło nektaru w ich regionie. Ogólnie rzecz biorąc podkreśla znaczenie naturalnych środowisk i praktyk dla zdrowia i przetrwania pszczół.

Na pewno wiemy, że naturalnym siedliskiem pszczeli, naturalnym środowiskiem pszczeli jest las. Pszczoły na naszych terenach bytowały w lasach. Oczywiście w lasach tych występowały polany. Myślę, że jednym z poważnych problemów współczesnego pszczelarstwa właśnie z odpornością pszczół jest brak dzikich siedlisk, w których pszczoły mogłyby w sposób dziki bytować i w naturalny sposób się selekcjonować.

Umówmy się, że pszczelarstwo naturalne jest też jednak rodzajem pszczelarstwa i my staramy się selekcjonować nasze pszczoły według naszego widzimisię. Natomiast natura może mieć swój pomysł na to i wydaje mi się, że takie dzikie pszczoły stanowiłyby bardzo duże wsparcie nie tylko pszczelarstwa naturalnego, ale w ogóle pszczelarstwa, ponieważ te pszczoły, które w dziczy są w stanie przetrwać bez niczyjej pomocy, prezentują bardzo poważne umiejętności, które mogłyby przekazać również pszczołom, które mieszkają w pasiekach.
Krzysztof Smirnow

Komentarze

Możesz także polubić: