Piotr Gąsiorowski (2)

dr hab. Piotr Gąsiorowski: Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, językoznawca historyczny i kierownik Zakładu Języków Starogermańskich Wydziału Anglistyki UAM. Zajmuje się między innymi teorią zmian językowych i historią języków germańskich oraz indoeuropejskich.

Zadziwiająco zmienna "pszczoła"

dr hab. Piotr Gąsiorowski Niewiele współczesnych nazw owadów kontynuuje formy praindoeuropejskie, ale jednak możemy znaleźć przykłady takich dobrze zakonserwowanych słów. Na przykład *morwo-(lub *morwih₂) ‘mrówka’,…

Zobacz całość...