Trutnie głosu nie mają - Patrycja Staniszewska

Życie trutni z różnej perspektywy

Pszczoły miodne w tym trutnie posiadają nabytą odporność podobną do zwierząt kręgowych - wyjaśnia naukowczyni i zootechniczka zajmująca się pszczołami. Następnie omawia związek tej odporności ze znaczeniem rodziny pszczelej. W pewnym momencie zmieniam temat tej w pełni spontanicznej rozmowy na bardziej filozoficzny i zastanawiam się nad hipotetyczną niezbadaną interpretacją motywacji samców związanych z życiem, kopulacją i rozmnażaniem się pszczół. Czy przedwczesna ejakulacja u trutni może być uważana za korzystną czy szkodliwą z różnych perspektyw poznawczych zdaniem doktorki Patrycji Staniszewskiej? Okazuje się, że przyszłe badania mogłyby być może zmierzyć poziom komfortu trutni przed ejakulacją podobnie jak badają zdolność owadów do odczuwania bólu. Rozmawiamy także o naukowo poznanej ich roli w pszczelej kolonii społecznej, która jest znacznie większa niż postrzeganie ich jako istoty wyłącznie zdolne do reprodukcji w celu zostania ojcami pogrobowców w kurczliwym bezwzględnym losie samców.

  1. 00:32 Pszczoły posiadają nabytą odporność podobną do kręgowców, która rozwija się w ciągu ich życia w interakcji z czynnikami środowiskowymi.
  2. 02:50 Dlaczego trutnie są słabiej poznane?
  3. 04:10 Samce pełnią różne ważne role w rodzinie pszczelej poza tą związaną wyłącznie z reprodukcją.
  4. 06:05 Trutnie mają różny poziom odporności w sezonie pszczelarskim.
  5. 07:45 Indywidualna odporność trutni i robotnic przyczynia się do ogólnej odporności rodziny pszczelej jako superorganizmu.
  6. 08:35 Przedwczesna ejakulacja trutni jest niewłaściwa z perspektywy zootechnicznej i koncepcji "samolubnego genu".
  7. 17:10 "Chemia mózgu" pszczół związana ze stresem / komfortem może być jednak badana co otwiera nowe możliwości oceny doświadczeń i ich interpretacji u bezkręgowców z różnych perspektyw filozoficzno-przyrodniczych lub humanistycznych.
  8. 21:40 Przyszłe badania mogłyby zbadać psychofizjologiczny stan trutni przej ejakulacją co być może pomogłoby uzyskać nowe spojrzenie poza ściśle zootechniczny punkt widzenia.

Komentarze