Pszczele Wieści druga seria

W drugiej serii Pszczelich Wieści (pierwsza to Pogadanki o pszczołach dla dzieci i młodzieży) w podkaście Radio Warroza spotyka się trzech różnych pszczelarzy (Tom, Emil i Warroza), aby luźno sobie rozmawiać na temat bieżących publikacji w prasie pszczelarskiej i nauce pszczelnictwa. Staramy się pokazać różne sposoby podejścia do pszczelarstwa, mając na uwadze nasze różne doświadczenia: od typowego hobbysty po zawodowca. Naszą intencją jest robić produktywną prasówkę i merytoryczną dyskusję na bazie aktualnych numerów z czasopism pszczelarskich publikowanych w Polsce. Być może pojawiają się także zupełnie luźne rozmowy i dopracowane sprawozdania. Pożyjemy posłuchamy.

Dotacje, wirusy, propolis

Łączenie rodzin, beewashing, złudzenia

Pasy kwietne, podmor, rebeliantki

EurBeST, pszczoły odporne, luźna gadka

Ameryka, Afryka, Polska

Najlepsze mateczniki i inwazyjniaki

Mrówki, dręcze, pszczoły