Ewolucja zapylania kwiatów - dr hab. Marcin Zych

Niedawno pisałem o 10 audycji, a dziś zapowiadam już 20 odcinek podkastu Radio
Warroza. Jego gościem jest biolog, ekolog - specjalista od ewolucyjnych
strategii reprodukcyjnych roślin i biologii zapylania: dr hab. Marcin Zych,
profesor oraz dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Rozmawiamy o ewolucji zapylania kwiatów. Pisząc jednak bardziej fachowo: o
biologii - w tym o ekologii i biochemii - ewolucyjnej strategii reprodukcyjnej
roślin nasiennych polegającej na zoogamii (zapylaniu za pośrednictwem
zwierząt, potocznie zwanych zapylaczami) oraz doborze płciowym (selekcji
seksualnej) roślin okrytozalążkowych. Zachęcam do zapoznania się z tą częścią
życia seksualnego roślin nasiennych. Dodatkowo wprowadzeniem do audycji jest
krótki reportaż z Ogrodu Botanicznego UW, w którym zresztą nagrywaliśmy ten
odcinek, a wisienką na torcie wstęp do omówienia zróżnicowania gatunków
pszczół w Polsce. Zakończenie jest tylko prześlizgnięciem się po temacie, gdyż
zapowiada kolejną część wywiadu, która będzie dotyczyła bardziej ochrony zapylaczy w Polsce.

Ilustracja do odcinka
prof. Marcin Zych, fot: Krzysztof Żuczkowski/FORUM
  1. 00:00:39 Reportaż z ogrodu UW
  2. 00:05:33 Wstęp
  3. 00:08:41 Świat przed roślinami okrytozalążkowymi
  4. 00:15:56 Strategia rozrodcza okrytozalążkowych
  5. 00:23:07 Dobór płciowy kwiatów
  6. 00:27:50 Latający penis
  7. 00:39:52 Układ biznesowy czy romantyzm?
  8. 00:43:00 Podstępy kwiatów i zapylaczy
  9. 00:51:48 Mało znane pszczoły

W filmie biolog prof. Richard Dawkins pokazuje skomplikowane procedury podstępnych sposobów zapylania z wykorzystaniem przebiegłych storczyków m.in. storczyka młotkowego. The Royal Institution Christmas Lectures (1991).