Leksykon terminów

Antropomorfizacja Nadawanie ludzkich cech i motywacji innym bytom takim...